Talga

Kolwin luoma maailmaa kiertävä toinen kuu, jonka tehtäväksi annettiin kuolevaisten katsominen. Kolmannella ajalla Jumalten unen alettua sisarukset Talga ja Silga heräsivät toimimaan itsenäisesti.

Talga on punertavana paistava, hieman Silgaa suurempi kuu, joka näkyy taivaalla myös päivisin. Talga-kuulla ei ole kuolevaisen silmin seurattavia vaiheita kuten Silgalla, vaan Talga paistaa aina täytenä kuuna. Silgan uudenkuun aikaan myös Talga katoaa taivaalta.

Jumaluutena Talga kuvataan useimmiten naisena, joka on veljensä Silgan tavoin kaunis, mutta tummempi hiuksiltaan ja iholtaan. Usein kaksoiskuut kuvataan yhdessä, jolloin heidät kuvataan erirotuisina ja eri sukupuolia edustavina, mutta selkeästi muuten identtisinä kaksosina.

Talga on nokkela ja juonikas jumalatar, jota pidetään vapauden ja valintojen jumalattarena. Talga onkin suonut näitä luonteenpiirteitään myös seuraajilleen Punaristin kultissa ja erityisesti Punasilmien merenkulkijakansalle. Kerrotaan, että Talga sai tarpeekseen maailman tapahtumien seuraamisesta ja kapinoi luojiaan, vanhoja jumalia vastaan päästäkseen vaikuttamaan maailman tapahtumiin. Talga liitetään kansojen johdattamiseen liittyviin tapahtumiin ja häntä pidetään jumalana, joka mielellään on tekemisissä kuolevaisten kanssa yksilötasolla näkyjen ja unien kautta.

Talgan palvojat ovat ryhmittyneet Punaristin uskonnoksi. Useimmat Talgan palvojat eivät tule toimeen Silgaa palvovan Hopeinen totuus -kultin jäsenten kanssa.

Talga

KesäDW2 m1hka m1hka