Merenväki

Androgyynejä puoliksi humanoideja puoliksi kaloja oleva meressä elävä älykäs rotu, joka sai alkunsa Suuren Railon pohjoispäässä ja levisi aikojen saatossa kaikkialle manteretta ympäröiville merialueille. Merenväki viettää liikkuvaa elämää ja heitä nähdään usein liikkuvan joko pienissä perhekunnissa tai yksin. Merenväki kerääntyy suuremmiksi joukoiksi vain tiettyinä kutuaikoina, jotka kulkevat taivaan kahden kuun mittaamin täsmällisin väliajoin. Kutuajan jälkeen merenväki pysyy suuremmissa parvissa aloillaan vain sen aikaa, että poikaset ehtivät kasvaa matkantekokykyisiksi.

Merenväen keskuudessa arvostettu uskonto palvoo merenväen luojaa Wiltoa. Uskontoon pyhästi vihkiytyneitä kutsutaan Punakallion nousijoiksi ja heillä on taito kommunikoida kuivalla maalla asuvien kansojen kanssa.

Aikanaan merenväellä on pitkä sotaisa historia toisen vasta myöhemmin maailman meriin levittäytyneen vedenalaisen kansan, laguistien kanssa, mutta kolmannen ajan lopulla sovittu liitto lopetti vihanpidon.

Merenväki

KesäDW2 m1hka m1hka