Kolmas aika

Kolwin vaikutuksesta Nawel kehittä päheän laskutaidon advance +1. Talew hyökkäsi Mehere Unnaa vastaan Kyyriassa, josta eeppisestä taistelusta johtuen toinen Kyyrian järvistä tyhjeni. Avatar Wilto taas matkasi kääpiöentouragen kera rakentamaan Wiltonnokka -nimisen kaupungin itärannikolle. Kolwin pyhä käsky oli että Wiltonnokan kaupunkia solmimaan liiton Zenran kanssa.

Zenra kohottaa paladiiniritarikuntansa suurpaladiinin (grandmaster) uudeksi avatarikseen ja nimeää tämän Notungiksi ja käskee tämän perustamaan Marthalos -nimisen kaupungin Wiltonnokka. Zenran avatar nostattaa Marthaloksen suojaksi paladiiniarmeijan (raise army +1). Zenra värvää paladiineja myös kääpiöiden riveistä (seuraavalla ajalla effektiivisesti Zenralla on kultti haltijoiden ja kääpiöiden kansan keskuudessa).

Nepti luo uuden avatarin Marinen, seireenimäisen merihirviön, joka mielellään uhraa onnettomia merenkävijöitä Neptille erityisesti rengaslaguunilla. Marine luo Laguistit, lapsikseen ja Nepti käskee laguisteja valtaamaan meret.

Hyrian avatar luo haltioille uuden satamakaupungin puolituisten rakentaman sataman ympärille suurelle saarelle ja aiheuttaa kaupunkien välille sisällissodan.

Agnos lähetyskäskyttää Leifastos -kaupunkiin itselleen kultin ja käskyttää Kalman luomaan Kolkokoroton kaupunkiin, molemmat kultit kulkevat nimellä Agnaatikot. Kolkokoroton agnaatikoista osa lähtee Alexandriaan opettamaan yliopistolla omia tietojaan eteenpäin.

Kolwi advance +1 laivasto Wiltonnokan kaupunkiin ja Wilto nostattaa sinne armeijaa +1. Kolwi usuttaa Wiltonnokan laivaston sotaan Tunnelin kaupunkia vastaan ja komentaa avatarinsa Talewin joukkojen avuksi.

Zenra nostaa Leifastokseen armeijaa +1 ja advancaa +1 civilization sotataito. Puhdistaa Leifastoksen pyhän kaupungin muista kulteista. Command order: paladiin organisoitukaa: Leifastoksessa pääpaikka josta organisoidutaan outposteista.

Nepti command avatar Marine nostattaa armeijan lagunisteistä ja command race lagunistit liittoutuu merenväen kanssa ja lagunistit lähtevät sotaan Wiltonnokan ja Marthaloksen kaksoiskaupunkeja vastaan SOTA SYTTYY: paladiinit kurmottaa murskavoiton lagunisteistä ja merenväestä.

Hyrian aiheuttaa katastrofin: Renfall -vuori murtuu Leifastoksen kaupungin päälle. Avatar rakentaa haltijoille saaren itärannikolle kaupungin.
Agnos komentaa Alexandriaa nostattamaan demoniarmeijan, jonka lähettää Saavutuksen kaupunkiin.

Kolwin avatar Wilto nostattaa toisen armeijan Wiltonnokkaan. Command city Wiltonnokka lähtee sotaan Marthalossia vastaan, SOTA johtaa jäätyneeseen konfliktiin joka jakaa kaksoiskaupungit. Command race: kääpiöt julistaa pyhän sodan demoneja vastaan.

Zenra uudelleenrakentaa Leifastosin. Ihmiset puhdistetaan +3:een, ihmiset on teoriassa pyhiä. Event: ikuinen liekki jaetaan useampaan osaan ja jokaiseen paladiinien outpostiin lähetetään osa ikuista liekkiä ja paladiinijärjestö leviää koko maailmanlaajuiseksi.
Kolwin ja Zenran avatarit lukkiutuvat ikuiseen taistoon.

Neptin Marina rakentaa Purske-nimisen kaupungin. Advance civilization sotataito.

Hyrianin vaikutuksesta puolituiset liittoutuvat Viljavan enkeleiden kanssa kauppaliittoon. Haltiat rakentaa jotain eeppistä kulttuurishaissee saaren tulivuorille. Eventti: Algol alkaa orjakauppaan ja suututtaa hyvikset, neutraalit ja pahikset taas tykkää bisneksestä.

Agnoksen käskystä Mehere Unna puhdistaa Tunnelin align 0. Command city kouluttaa Kissapedot ratsuiksi. Katastrofi: tsunami iskeytyy pohjoisen rannikolle kylväen tuhoa kääpiökaupunkeihin ja muuttaen suoksi ennen niin kivisen seudun. Kalma luo agnaatikkojen kultin lohharihaltijoiden keskuuteen.

Neptin, Hyrianin ja Kolwinin yhteisvaikutuksesta Leifastoksen väkeä korruptoidaan +2:een.

Kuukaksosten Talgan ja Silgan herääminen aiheutti maailmaan katastrofin, jota kutsutaan nimellä Jumalten uni: hitaasti vanhat jumalat vetäytyivät lepäämään luomistyöstään ja vastaukset seuraajien rukouksiin tulivat etäisempinä.

Talga inspiroi joukon Marthaloksen ihmisiä lähtemään merille ja unohtamaan pyhät tapansa. Näin syntyi merillä kulkeva kansa Punasilmät. Align 0. Koska Punasilmät eivät kaihda keinoja elintonsa hankkimiseksi ja harrastavat paljon mm. ryöstöretkiä Viljavaan, Marthaloksen paladiinit eivät katso moista hyvällä. Punasilmät palvovat Talgaa Punaristin kulttinsa kautta.

Silgaa palvova Hopeinen totuus -kultti syntyy Tulessakävijöiden eli haltioiden keskuuteen kun osa haltioista uskoo Hyrian ja muiden vanhojen jumalten kuolleen ja hakee turvaa Silgan uudesta voimasta.

Talga ohjaa Punasilmiä asuttamaan Viljavan suiston eteläosia ja rakentamaan etelään Punamaan kaupungin. Punaristin kultti leviää myös Puoliväen keskuuteen, erityisesti kauppamatkustajien keskuuteen ensin laivoilla kulkevien ja sitten myös maalla kulkevien karavaanien keskuuteen

Silgan ohjaaman Hopeisen totuuden kultin myötävaikutuksesta haltioita muutti itään yli meren ja asettui Itärannikon suureen metsään haltiat tulivat hyvin toimeen Leivastoksen ja Marthaloksen ihmisten kanssa ja metsään syntyi pian näiden rotujen sekoituksena Puolhaltiat, jonka joukkoon levisi haltioilta luojaansa palvova Hopeisen totuuden kultti.

Talgan siunauksena (advance civiliz.) Punasilmät tulevat kansana kuuluisaksi musiikistaan.

Silga aiheutti suuren kuivuuden itärannikolle koettelemaan uuden kansansa kestävyyttä. Kuivuus ulottui myös Viljavan seuduille asti ja aiheutti nälänhätää suurelle alueelle. Kuivuus koetteli usean vuoden ajan ja loppui vasta kun Hopeisen totuuden kultti muokkasivat suuria puita kasvattaen metsän keskelle Silgalle omistetun ihmeellisen kauniin temppelin, jonka nimeksi tuli Hopeinen lehto. Temppelin puita kasvattaessaan puolhaltiat uhrasivat Silgalle puhdasta vettä merkkinä täydellisestä antautumisestaan jumalansa valtaan ja tämä sulatti hopeisen kuun sydämen ja kun temppeli valmistui, kuivuus laantui.

Talga johdatti joukon Leifastoksesta nälänhätää pakoon lähteneitä ihmisiä algoleja kuhisevan tasangon ja aavikon halki turvaan Suuren Railon länsipuolelle. Ihmiset asettuivat aloilleen kun aavikon eteläpuolelta löytyi viljelysmaaksi kelpaavaa raivattavaa metsää ja perustivat Keskikaupungiksi kutsutun kaupungin, joka on pääasiassa kauppa- ja maatalouskaupunki. Uutta ihmiskansaa kutsutaan nimellä Raivaajat.

Silga lähettää maagisen ruton Viljavan alueelle enkelten ja Punasilmien keskuuteen. Punasilmät hajaantuivat laivoillaan ruttoa pakoon ja sekä Punamaa että Viljava autioitui.

Talga nostatti jumalallisella magiallaan ruttoon kuolleet uudeksi kansaksi itselleen, mutta jokin meni pieleen ja rodusta syntyi hirviömäinen Epäkuolleet, jotka vaeltelevat nyt Kyyrian niemimaan viljavilla mailla.

Kolmas aika

KesäDW2 m1hka m1hka